Menu

Ostatnie artykuły

alkoholiczka
Depresja i alkoholizm
Od depresji do alkoholizmu jest niedaleka droga. Każda z tych ścieżek życiowych, posiada swoją przyczynę. Utrata bliskiej nam osoby, ciągła rutyna czy [...]
Wizualizacje
Czym jest wizualizacja? Wszystko ma swój początek tak jak wszystko ma swój koniec. W życiu człowieka jako istoty, wszystko zaczyna się w naszej głowie. [...]
kobieta uzależniona od alkoholu
Farmakologiczne leczenie alkoholizmu
Leczenie osób uzależnionych od alkoholu opiera się nie tylko na terapii indywidualnej i grupowej, ale również na farmakologii. Odpowiedni dobór leków [...]
Pomoc psychiatry po wszyciu esperalu
Esperal to środek, który stosuje się w walce z alkoholizmem. Występuje w postaci wszywki lub tabletek. Blokuje on enzym, który bierze udział w rozkładzie [...]
kobieta myśli o odwyku alkoholowym
Odwyk alkoholowy w klinice Medox
Odwyk alkoholowy jest dwustopniową formą leczenia alkoholizmu. W pierwszym kroku przeprowadza się oczyszczanie organizmu z uzależniającego środka (tu: [...]
Model Kubler-Ross
W swoim złożonym z pięciu stadiów, modelu Elizabeth Kubler – Ross (1969) opisuje emocje, jakich doświadczają ludzie, którzy próbują radzić sobie z [...]
Model Schneidera
Transformacyjne stadia smutku po stracie Wstępna świadomość straty Początkowo efekt wywołany stratą jest zazwyczaj znacząco stresogenny i powoduje istotne [...]